Hướng dẫn & điều kiện sử dụng voucher trên lazada.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VOUCHER TRÊN LAZADA.VN Bước 1:Đăng nhập tài khoản vào Lazada (hoặc tạo tài khoản mới nếu là khách hàng mới). Bước 2:Chọn sản phẩm muốn mua -> Bấm “Mua Ngay” -> Chọn “Đặt hàng” (Tham khảo www.lazada.vn/huong-dan-mua-hang/ để biết thêm chi tiết). Bước 3:Sau khi điền thông tin người nhận và … Đọc tiếp Hướng dẫn & điều kiện sử dụng voucher trên lazada.vn